Algemene voorwaarden van HappyBooth.NL Onze algemene voorwaarden eenvoudig uitgelegd. Offerte. Onze offertes zijn geheel vrijblijvend,tenzij anders vermeld. Aansprakelijkheid. HappyBooth.NL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of letsel ontstaan tijdens een event tenzij er aantoonbare nalatigheid van onze medewerkers kan worden aangetoond. Gebruik van de photobooth is geheel op eigen risico. Het is niet toegestaan om kinderen jonger dan 12 jaar zonder toezicht de photobooth te laten bedienen. HappyBooth.NL beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.  Schade aan eigendom materieel en vervoersmiddelen. U bent als klant ten alle tijden verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door uw gasten, medewerkers, leveranciers en aanwezige dieren aan onze eigendommen zoals apparatuur, attributen, achterwand en vervoersmiddelen ontstaan tijdens, direct voor of direct na onze dienstverlening op uw event. Betaling. Betaling is mogelijk via overschrijving naar onze bankrekening. Het totaalbedrag dient dan uiterlijk vóór het event op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het is ook mogelijk om contant te betalen. Dit kan op de dag zelf maar dan wel vóór aanvang van de photobooth. Privacy. HappyBooth.NL zal op geen enkele wijze persoonlijke informatie en/of foto’s aan derden overdragen of verhandelen. Vanwege de AVG wetgeving zijn wij verplicht om gegevens en foto’s van onze klanten na een bepaalde tijd te verwijderen uit onze systemen. Standplaats photobooth. De photobooth kan alleen opgesteld worden in een droge-, tocht- en stofvrije BINNEN locatie waarbij direct zonlicht vermeden dient te worden gezien dit een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de foto’s. Indien het niet mogelijk is de photobooth binnen te plaatsen kan er onder strikte voorwaarden een uitzondering gemaakt worden voor buiten, maar dit kan alleen als hier van tevoren overleg over is geweest met ons. Indien de standplaats bij aankomst niet voldoet aan onze eisen en er geen voor ons geschikte oplossing gevonden kan worden zullen wij de beslissing nemen om de photobooth NIET te plaatsen en vertrekken. De photobooth kan en mag niet verplaatst of verschoven worden tijdens een event tenzij dit vooraf met ons is overlegd. Rechten foto’s. De foto’s die gemaakt zijn met de photobooth zijn vrij van rechten voor algemeen gebruik wat betekend dat u als opdrachtgever de foto’s mag gebruiken voor sociale media, fotoalbum, website, etc. De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder toestemming vooraf van HappyBooth.NL. HappyBooth.NL behoud zich het recht om foto’s die gemaakt zijn met de photobooth te gebruiken voor haar eigen website en sociale media. Overmacht. In situaties van overmacht zal HappyBooth.NL er gegarandeerd alles aan doen om voor een oplossing te zorgen. Met overmacht worden de volgende situaties bedoeld: Ziekte, autopech, overlijden familielid, weersomstandigheden, onverwachte verkeershinder, overheidsmaatregelen b.v. quarantaineplicht. Indien mogelijk zal HappyBooth.NL zorgen via een collega-bedrijf een vervangende photobooth regelen welke redelijkerwijs dezelfde voorwaarden voldoet als de photobooth van HappyBooth.NL. Indien het onmogelijk is om een oplossing te vinden zal de klant altijd het totaalbedrag of een eventueel reeds overgemaakte aanbetaling teruggestort krijgen binnen 7 dagen.